Evaluatieformulier

Wat vond je ervan?

12345678910
Wat is je algemene beoordeling over deze activiteit?
In welke mate zou je deze activiteit aanbevelen aan collega's?

In welke mate hebben de volgende onderdelen van de cursus bijgedragen tot je leerproces?

1 = niet2345 = in heel grote mate
De video’s
De interactieve oefeningen
De teksten
De wekelijkse blogs
De inbreng van deelnemers in de forums
De feedback door de begeleider in de forums

Welke inzichten hebben jou het meest geïnspireerd? Rangschik ze van meest naar minst inspirerend.

1 = weinig inspirerend234567 = zeer inspirerend
Energieën en spanningsvelden
Krachten en niveaus in groepen
Patronen in groepen
Verschijningsvormen van groepen
Verantwoord tussenkomen
Groeien als groepsbegeleider
Groepsgesprekken leiden

Drie stellingen:

1 = helemaal oneens2345 = helemaal eens
Het ritme van deze cursus was te hoog
De leeromgeving was voor mij transparant en toegankelijk
De opvolging via mail en de reacties vanwege de begeleider op de forums stimuleerden mij om de cursus verder af te werken

Tijdsbesteding

Een kwartierEen half uurDrie kwartierEen uurAnderhalf uurTwee uur
Aan het afwerken van een hoofdstuk spendeerde ik gemiddeld:

Wat is voor jou het belangrijkste positieve aspect van online leren?

Wat is voor jou het belangrijkste negatieve aspect van online leren?

Wat zijn jouw suggesties om deze online cursus nog beter te maken?